Střídavá péče – mýty a stereotypy

Ročník AFO 2017
Český název Střídavá péče – mýty a stereotypy
Anglický název Alternating Custody – Myths and Stereotypes
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Přednáška analyzuje mýty a stereotypy, které si společnost spojuje se střídavou péčí o děti, a snaží se zodpovědět na otázky, které si v souvislosti s ní lidé kladou. Mají děti ve střídavé péči domov? Měli by se mezi domovy střídat děti nebo rodiče? Je vhodné časté střídání dětí mezi rodiči? Je střídavá péče vhodná pro předškolní děti? Zneužívají děti střídavou péči? Co v případě, kdy se rodiče nejsou schopni na střídavé péči dohodnout, ale jeden z nich ji striktně požaduje? Mají otcové reálný zájem pečovat o děti? Nemělo by porozvodové uspořádání respektovat to, v jaké míře pečovali rodiče o děti před rozvodem? Je střídavá péče vhodná pro chlapce i pro dívky? Nehrozí, že se dítě dostane po rozvodu do péče nevhodnému rodiči? Nechce se otec střídavou péčí vyhnout placení alimentů? Musí být střídavá péče rozdělena rovnoměrně mezi oba rodiče? Musí dítě ve střídavé péči navštěvovat jednu školu? Na to vše odpoví sociolog Martin Fafejta.