Šymon Kliman: Beautiful People

Ročník AFO 2015
Český název Šymon Kliman: Beautiful People
Anglický název Symon Kliman: Beautiful People
Délka filmu 60 min.
Fotografická výstava vychází z více než šest let trvajícího projektu, jehož záměrem je vymanit reprezentaci Romů ze stereotypně pojímaného vizuálního jazyka. Svojí estetikou se Kliman vymezuje proti uměle vybudovaným hranicím mezi světem „bílé“ majority a romské minority. V případě obrazu Romů odmítá klišé v podobě exoticky působících divochů žijících na periférii společnosti ve špíně a chudobě a místo toho klade důraz na rozmanitost. Jeho modely a modelky nejsou homogenní masou, pocházejí z různých sociálních podmínek a vedou odlišný způsob života. Do popředí tak vstupují Romové ne jako typy, ale jako individuality, kterým fotograf ponechal svobodnou volbu ve výběru oblečení a částečně i v (auto)stylizaci samotného portrétu. Jejich upravenost budí dojem vlastní důstojnosti. Součástí vernisáže bude prezentace knihy Beautiful People: Zamlčané cesty, která představuje životní osudy fotografovaných Romů a dokumentuje práci samotného fotografa na tomto projektu.