Chuť odpadu

Ročník AFO 2013
Režie Valentin Thurn
Český název Chuť odpadu
Anglický název Taste the Waste
Rok výroby 2011
Délka filmu 88 min.
Webové stránky www.tastethewaste.com/info/film
Scénář Valentin Thurn
Kamera Roland Breitschuh
Hudba Pluramon
Ako ukazuje dokument Chuť odpadu, plytvanie potravinami je rovnako závažným dôsledkom životného štýlu vyspelej časti sveta ako ekologické problémy, ktorým čelíme. Čísla sú alarmujúce: pri ceste potravín na naše stoly viac ako polovica potravín skončí ako odpad. Plytvanie sa týka každého článku reťazca: výrobcov, distribútorov, ako aj zákazníkov. Tvorcovia filmu odhalujú príčiny a dôsledky tohto márnotratného prístupu k potravinám dávajúc priestor na vyjadrnenie farmárom, pekárom, zákazníkom, skladníkom, zamestnancom supermarketoch a mnohým iným, ktorí majú patričný vhľad do problematiky. Veľké množstvo vyhodených produktov sa nevyhadzuje preto, že by bolo nejedlých, ale preto, že nespĺňajú estetické kritéria, prípadne absurdné zákony a nezmyselné pravidlná trhu. Platí krutá logika tržnej ekonomiky: čím viac plytváme potravinami, tým viac za ne platíme a robíme ich nedostupnejšími v krajinách tretieho sveta. Vo filme zaznejú aj možné riešenia, často vo forme kreatívneho prístupu a efektívnych nápadov elegantných vo svojej jednoduchosti, ktoré majú za cieľ priespieť k opätovnému uvedomeniu si skutočnej a nie len finančnej hodnoty potravín.