Tělo v systému

Ročník AFO 2013
Režie Květa Přibylová
Český název Tělo v systému
Anglický název The Body in the System
Rok výroby 2013
Délka filmu 25 min.
Scénář Květa Přibylová
Kamera Květa Přibylová, Martin Kohout
Hudba Dmitrij Šostakovič, Johann Strauss ml.
Je chybou, ak psychiku a telo od seba dichotomicky oddelíme. Túto myšlienku rozvíja profesor Pavel Kolář, fyzioterapeut, ktorý tvrdí, že Jan Železný hádže aj jazykom: keď hádže oštep, umiestní jazyk na stranu odhodovej končatiny – ak by tak nespravil, hodil by o niekoľko metrov menej. Podobne si pri svojom výkone pomáha Miroslav Macek, keď Davidovi Rathovi udeľuje facku. V medicíne 21. storočia sa vytráca systémové uvažovanie. Na muskuloskeletálne problémy sa hľadí ako na poruchy „ľudského hardwaru“, pričom mozog z podozrenia lekárov uniká. Profesor Kolář si však uvedomuje, že všetky tieto problémy majú odozvu v centrálnom nervovom systéme. Vysporiadanie so záťažou neurčujú ani tak svaly alebo kĺby, ale predovšetkým mozog. Malé dievča nedokáže plynule rozprávať. Zároveň nedokáže sledovať pohybujúci sa predmet len samotným pohybom očí, vždy zapája aj pohyb hlavy – keď sa tento motorický problém vyrieši, zmizne aj logopedická porucha. Špecifické ľudské správanie, myslenie alebo psychický problém nie sú len záležitosťou psychiky. Autorka používa paralelnú metaforu medzi mozgovým riadením a čiste technickou záležitosťou – automatizovaným dopravným systémom.