Půvab diagramů

Ročník AFO 2013
Režie Steven Clarke Michael Waterhouse
Český název Půvab diagramů
Anglický název The Beauty of Diagrams: Vitruvian Man and DNA
Rok výroby 2010
Délka filmu 58 min.
Webové stránky www.bbcactivevideoforlearning.com/ 1/TitleDetails.aspx?TitleID=23502
Kamera Mark Garrett, Gary Clarke, Andy Jackson
Nakolik je lidská percepce ovlivňována uměním jakožto nástrojem pro vyjádření vědy? Komplexní vědecké teorie často vyplývají ze schémat, diagramů či grafů. Přesto však mýtus polarity vědy a umění stále přetrvává. Matematik Marcus du Sautoy prezentuje matematické diagramy, které se svou genialitou a významem stávají symboly, ikonami či prostředkem k pobavení. Tím vzniká nové pojetí přelomových vědeckých objevů, da Vinciho geometrická definice lidství se mění v karikatury a symbol DNA v parfémy a hračky. Leonardo da Vinci coby renesanční člověk se zabýval širokým spektrem oborů vědy i umění. S nezbytnou nutností tyto dva zdánlivě nesouvisející obory spojoval a vytvářel tak jedinečnou formu, kterou patřičně doceňujeme právě v jeho kresbě Vitruviánského muže. Tato vědecká studie představuje, jak dokonale mohou být geometricky vyjádřeny proporce lidského těla. Francis Crick a James Watson představili svůj objev podoby DNA v roce 1953, byla to ale umělkyně Odile Crick, která přišla s jednoduchým a později ikonickým zobrazením dvojité spirály. Dokument osvětluje hranice v chápání umění a vědy jakožto dvou oddělených oborů pomocí vědeckých studií, jež se staly symboly v umění.