The Best of Polish Science Documentary Films I

Ročník AFO 2016
Český název The Best of Polish Science Documentary Films I
Anglický název The Best of Polish Science Documentary Films I
Rok výroby -
Délka filmu 94 min.
Trable s teplotou 1964, 9 min. Režisér: Witold Giersz   Mírou všech věcí je člověk 1973, 23 min. Režisér: Jerzy Popiel-Popiołek   Živé stříbro 1979, 20 min. Režisér: Zbigniew Kiersztejn   Život a výživa 1979, 15 min. Režisér: Jósef Arkusz   Teorie katastrof 1986, 17 min. Režisér: A. Marek Drążewský   Kolekce polských populárně-vědeckých filmů provětrává archívy našich sousedů a přináší to nejlepší, co v dané oblasti před lety vzniklo. Výběr charakterizuje rozmanitost žánrů i témat. Až na zábavnou animaci Trable s teplotou, která řeší tělesnou teplotu živočichů, tvoří tento blok výlučně žánrově čisté vědecké dokumenty. Slavnou větu starořeckého myslitele Prótagora „mírou všech věcí je člověk“ připomene stejnojmenný snímek, který se zabývá problematikou měření. Příběh rtuti a jejího bádání zas vypráví Živé stříbro, kdežto film Život a výživa, jak napovídá název sám, se zaměřuje na látkovou výměnu. Zajímavou podívanou nabízí i filmová interpretace teorie francouzského učence René Thoma, která se skrývá pod názvem Teorie katastrof – katastrofou totiž může být i výroba majonézy. Většina těchto děl pochází z produkce studia Wytwórnia filmów oświatowych, které na tomto poli v Polsku dominovalo.   Partnery této projekce jsou Krakovský filmový festival, Nadace pro AGH a Wytwornia fimow oswiatowych.