Cesta k jadernému štěpení: Příběh Lise Meitner a Otty Hahna

Ročník AFO 2011
Režie Rosemarie Reed
Český název Cesta k jadernému štěpení: Příběh Lise Meitner a Otty Hahna
Anglický název The Path to Nuclear Fission: The Story of Lise Meitner and Otto Hahn
Rok výroby 2006
Délka filmu 56 min.
Scénář Michele Zackheim
Kamera Thomas Meewes, Jonathan Smith
Hudba Katia Gierschner, Robert Mateo
V sekci věnované „Zapomenutým vědkyním“ bude promítán film, který se zaměřuje na životní a profesní příběh Lise Meitner, fyzičky, která významným způsobem přispěla k objevu jaderného štěpení v roce 1938. Nobelova cena za chemii (1944) za tento objev však byla udělena pouze jejímu dlouholetému kolegovi Otto Hahnovi, s nímž se Meitner znala z dob studií. Její práce zůstala neoceněna. Dramatický osud Lise Meitner byl poznamenaný nástupem nacismu a nuceným exilem. Příběh první ženy působící od roku 1914 na Fakultě fyziky Berlínské University, Němky a židovky, je výjimečný, ale není zcela ojedinělý. A přestože se právem řadí mezi největší vědecké osobnosti dvacátého století, její jméno zná jen málokdo. Promítání tohoto filmu nebude jen připomínkou opomíjené vědkyně, ale má ambici otevřít širší debatu. Mnohé genderově citlivé historické práce se snaží o zviditelňování neviditelných vědkyň a o zasazení jejich jmen do historie vědy. Zaznívají ovšem také hlasy, podle kterých takové snahy přebírají model chápání vědy, v němž je věda pojímána jako „historie význačných mužů“, a tím obrušují kritický potenciál, který analýzy postavení žen ve vědě poskytují.