Příběh matematiky: Jazyk vesmíru

Ročník AFO 2013
Režie Karen McGann
Český název Příběh matematiky: Jazyk vesmíru
Anglický název The Story of Maths: Language of the Universe
Rok výroby 2008
Délka filmu 58 min.
Webové stránky www.bbc.co.uk
Scénář Marcus du Sautoy
Kamera Jonathan Callery
Ľudské bádanie sveta a túžba po poznaní jeho zákonitostí je od najstarších dôb podnietená základnými otázkami principov existovania v priestore a čase. Vesmír je uchopiteľný cez rôzne metódy poznávania, avšak za najracionálnejšiu formu je považovaná už od starých Egypťanov matematika. Prezentér Marcus Du Santoy tentokrát objasňuje jej vývoj od základov a prvé využívanie na počiatku ľudskej civilizácie v dokumente s názvom Příběh matematiky: Řeč vesmíru. Metafyziku nechal na filozofov a prierezom najstaršími kultúrami Egypta, Babylonu a Grécka približuje zaobchádzanie s matematikou pre účely poľnohospodárstva, obchodu a najmä uľahčenie každodenného života. Počty, násobky a delenia nevynímajúc, prvé zachované zápisy na papyruse či hlinených doštičkách, to všetko znamená v histórii mnoho. Zdokonaľovanie vzorcov prebiehalo nepretržite. Práve v Babylone vznikla značka „ničoho“ – nula – a desiatimi prstami násobili až do 60. Sofistikované metódy viedli Grékov ku závislosti na matematických hrách, avšak krásu tejto vedy videli v harmónii hudby. Sám Archimedes priznal, že by zmatematizoval všetko, no treba podotknúť, že aj matematika má dohodnuté pravdy – axiómy.