Příběh matematiky: Hranice vesmíru

Ročník AFO 2013
Režie David Berry
Český název Příběh matematiky: Hranice vesmíru
Anglický název The Story of Maths: The Frontiers of Space
Rok výroby 2008
Délka filmu 58 min.
Webové stránky www.bbc.co.uk/programmes/b00f3n43
Scénář Marcus du Sautoy
Kamera Jonathan Young, Justin Evans
Matematika jako věda bývá často nedoceňována. Většina z nás si ji pamatuje jako obávaný předmět ve škole, z něhož měli všichni za tři. Co ale vlastně víme o historii matematiky? Které významné představitele si dokážeme spojit s velkými pokroky ovlivňujícími vývoj současné moderní společnosti? V dokumentu BBC Příběh matematiky 3: Hranice vesmíru prezentér a scenárista prof. Marcus du Sautoy představuje životní příběhy matematiků a prostřednictvím grafů, pohyblivých animací a nezbytného komentáře demonstruje matematické pokroky v oblasti geometrie 17., 18. a 19. století. Snímek počíná svou cestu u Reného Descarta, který si jako první uvědomil, že lze spojit algebru s geometrií, tudíž je možné spočítat rovnice i zaoblených linií. Na jedné z nejslavnějších vět matematiky Velké Fermatově větě napsané Pierrem de Fermatem jsou představovány úžasné vlastnosti prvočísel. V Anglii analyzuje rozvoj počtu Isaaca Newtona a jeho rozdělení na integrální a diferenciální, což je zásadní pilíř v chápání předmětů v pohybu a v dnešní době je využíván každým inženýrem. K dalším zmiňovaným velikánům patří zakladatel topologie Leonard Euler nebo Carl Friedrich Gauss a jeho modulární aritmetika.