Očima vašeho dítěte

Ročník AFO 2011
Režie DJ Kurs
Český název Očima vašeho dítěte
Anglický název Through Your Child's Eyes
Rok výroby 2010
Délka filmu 13 min.
Scénář DJ Kurs
Kamera Wayne Betts, Jr.
Když se narodí neslyšící nebo špatně slyšící dítě, je to pro jeho rodiče velká zkouška. První otázka je, jak navázat se svým dítětem kontakt, jak s ním komunikovat? Existují rodiče, kteří se urputně snaží, aby jejich dítě bylo co nejvíce „normální“, a proto se znakovou řeč sami nikdy nenaučí. Očima vašeho dítěte je krátký působivý snímek, který má rodičům neslyšících dětí ukázat, jak nezměrné bohatství možností skýtá znaková řeč, která se pro jejich dítě stane do budoucna nejdůležitějším komunikačním prostředkem. Film je inspirován častými obavami rodičů, že se sluchové postižení jejich dítěte stane příliš velkou bariérou, která povede v rodinných vztazích k odcizení. Snímek je naopak důkazem toho, jak může znaková řeč upevnit a prohloubit vztah s dítětem, jak blízký a silný vztah se dá skrze pohyby těla a pohledů do očí vybudovat. Film vznikl ve spolupráci s Kalifornskou státní univerzitou v Northridge a Kalifornského vzdělávacího střediska a pracuje s americkou znakovou řečí (American Sign Language, zkr. ASL).