Pocta: Włodzimierz Puchalski, HSH No.51 + The Best of Polish Science Documentary Films II

Ročník AFO 2016
Český název Pocta: Włodzimierz Puchalski, HSH No.51 + The Best of Polish Science Documentary Films II
Anglický název Tribute: Włodzimierz Puchalski, HSH No.51 + The Best of Polish Science Documentary Films II
Rok výroby -
Délka filmu 60 min.
Ze života lesní zvěře 1963, 17 min. Režisér: Włodzimierz Puchalski   Svět Włodzimierze Puchalského 1980, 20 min. Režisér: Barbara Bartman-Czeczová   Není to poprvé, kdy se festival AFO ohlíží zpět, aby připomněl výjimečnou osobnost populárně-vědecké kinematografie. Na poli přírodopisných filmů má takové postavení Włodzimierz Puchalski (1909–1979) – polský přírodovědec, fotograf a autor řady snímků tohoto žánru. Vyhledávaný a mnoha cenami ověnčený fotograf se stal filmařem ještě před druhou světovou válkou, kdy poprvé představil veřejnosti "Nekrvavé lovy". Název tohoto filmu dal vzniknout označení, které se vžilo i pro jeho další tvorbu, jak filmovou, tak fotografickou. V jeho lovech kamerou sice dominují převážně úlovky z ptačí říše, ale nezaměřoval se pouze na avifaunu. Divákům přibližoval i jiné živočichy rodného kraje stejně jako faunu a floru exotických polárních oblastí. Puchalski zasvětil svým „nekrvavým lovům“ doslova celý život – umírá při výpravě v Antarktidě. Jeho hrob nalezneme na ostrově krále Jiřího jako antarktickou historickou památku evidovanou pod číslem 51 (HSH No.51).   Kudlanka 1959, 10 min. Režisér: Karol Marczak   Jak funguje jezevčík 1971, 8 min. Režisér: Julian Jósef Antonisz   Dráždivost rostlin 1973, 13 min. Režisér: Bolesław Bączyńský   O ptácích a lidech 1975, 16 min. Režisér: Barbara Bartman-Czeczová, Janusz Czecz   Bioelektronika a tajemství života 1982, 13 min. Režisérr: Jósef Arkusz   Žánrově i tematicky pestrá kolekce polských vědeckých filmů představuje ve druhé části volně pojatý výběr s přírodovědeckou tematikou. Vedle klasických populárně‑vědeckých snímků, které reprezentují krátkometrážní dokumenty Kudlanka či Dráždivost rostlin, bude představena i rozverná animace Jak funguje jezevčík. Blok žánrově rozšíří reportáž O ptácích a lidech, která diváky seznámí s prací chovatelů dravců. Svoji kontroverzní teorii o vzniku života, opřenou o pozoruhodné živočichy - želvušky, přednese v Bioelektronice a tajemství života profesor Włodzimierz Sedlak. Tato přehlídka demonstruje, že ani v minulosti nebyla o zajímavé počiny v oblasti vědeckých dokumentů nouze. Produkce populárně‑vědeckých snímků byla totiž i u našich sousedů neodlučitelnou součástí národní kinematografie. Soustředilo se na ni hlavně filmové studio Wytwórnia filmów oświatowych v Lodži, mezi jehož stálé spolupracovníky patřilo mnoho významných osobností polské kinematografie.   Partnery této projekce jsou Krakovský filmový festival, Nadace pro AGH a Wytwornia fimow oswiatowych.