Lidé dvou duší

Ročník AFO 2013
Režie Lori Levy, Gretchen Vogel, Michel Beauchemin
Český název Lidé dvou duší
Anglický název Two-Spirit People
Rok výroby 1991
Délka filmu 23 min.
Webové stránky www.frameline.org/ now-showing/frameline-voices/two-spirit-people
  Dokument Lidé dvou duší se zabývá původními obyvateli Ameriky, kteří kromě toho, že se odlišují kulturně a historicky, se odchylují i od západního bipolárního vnímání sexuality. V indiánské tradici je názor na rozlišení pohlaví daleko více flexibilní oproti většině evropských kultur. Původní obyvatelé zastávali názor, že pohlavní identita se může lišit v porovnání s biologickými znaky. Indiáni se tedy nerozdělují pouze na muže a ženy, ale nechávají prostor pro ty, kteří se nechtějí začleňovat ani do jedné z nabízených skupin. Pro takové jedince v průběhu let vzniklo mnoho označení, pro něž dosud neexistuje žádný překlad. Film se zabývá především pojmem berdaš (pův. perské označení homosexuálního otroka) jako pojmenování lidí tzv. třetího rodu. Osvětlování této tematiky současných berdašů je prokládáno scénami z filmu Malý velký muž, kde se setkáváme s indiánem, jenž dává přednost ženským aktivitám před bojem. Nad jeho chováním se ve filmu nikdo nepozastavuje ani není zobrazován pouze jako jedinec s odlišnou sexuální preferencí. Dokument inspirativně prezentuje tolerantní a pružný pohled na pohlavní identitu a její vnímání v kultuře amerických indiánů.