Učitelka a Oidipus

Ročník AFO 2015
Český název Učitelka a Oidipus
Anglický název Teacher and Oedipus
Délka filmu 90 min.
V rámci sekce Sex jako povolání uvede Academia Film Olomouc divadlo Rozkoš s představením Učitelka a Oidipus. Divadelní představení doplněné hudebními výstupy nejlépe charakterizuje krátké shrnutí objevující se na plakátech představení: „Drama se zpěvy, kdy se žena po více než dvacetiletém násilném odloučení setkává se svým synem (v bordelu).“ Text hry napsala sama principálka souboru Hana Malinová. Autorem hudby je Vladimír Pecka, který zajišťuje i klavírní doprovod. Soubor Rozkoš je sociálním divadlem, které si klade za cíl dostat na pódium lidi, kteří se cítí být na dně nebo skoro na dně. Rozkoš disponuje vlastní autorskou tvorbou a se svými herci a herečkami představila svoji vizi světa již celkem jedenáctkrát. V minulosti se soubor profiloval jako ženské divadlo, v posledních dvou letech se však v hereckých rolích objevují i muži. V souboru působí sociální pracovnice organizace Rozkoše bez rizika, klientky i příznivci sdružení.