Úloha jaderných zbraní ve studené válce - Vít Smetana

Ročník AFO 2012
Režie rezie-Úloha jaderných zbraní ve studené válce
Český název Úloha jaderných zbraní ve studené válce - Vít Smetana
Anglický název The Role of Nuclear Weapons in the Cold War - Vít Smetana
Rok výroby -
Délka filmu - min.
Byly jaderné zbraně klíčovým faktorem, který zajistil, že „studené“ soupeření nepřerostlo ve válku horkou? Do určité míry ano. Avšak nezabránily tomu, aby byla napříč Evropou spuštěna „železná opona“, a později spíš posilovaly rozdělení kontinentu. Až omezení nukleární hrozby v druhé polovině 80. let spoluvytvořilo podmínky, za nichž bylo možné pokojně ukončit studenou válku. Jaderné zbraně usnadnily USA zavázat se pár let po skončení 2. světové války k  obraně západní Evropy a později sloužily coby záruka západní bezpečnosti. Přítomnost tisíců zbraní umožnila odradit každou ze stran od užití vojenské síly. Sám fakt, že si političtí vůdcové na obou stranách uvědomovali ničivost případné atomové války, jež znemožňovala dosáhnout prostřednictvím války reálného politického cíle, ale nezabránil vyhroceným zkouškám politické vůle. NATO i Varšavský pakt sestavovaly rozsáhlé plány na užití jaderných zbraní, přesto vývoj jejich vojenské strategie vykazoval spíše postupný odklon od spoléhání na tyto zbraně. Tento proces byl urychlen demontáží studenoválečného bezpečnostního systému v Evropě a vytvořením nové bezpečnostní architektury, v níž hrají jaderné zbraně mnohem méně významnou úlohu.