Tlukot srdce

Ročník AFO 2012
Režie Christophe Barraud, Sophie Révil
Český název Tlukot srdce
Anglický název Heartbeat
Rok výroby 2011
Délka filmu 100 min.
Scénář Thierry Debroux, Sophie Révil
Kamera Jean-Claude Aumont
Hudba Stéphane Moucha
Od 60. rokov minulého storočia nemôžeme s určitosťou vedieť, či budeme mať jedno srdce na celý život. Témou transplantácie srdca sa zaoberá francúzsky dokument Tlukot srdce. Problematika výmeny „pumpy“ ľudského tela je nám sprostredkovaná z viacerých hľadísk. Jadro filmu tvoria výpovede príjemcov, ich rodín, ako aj rodín darcov a v neposlednom rade lekárskych pracovníkov. Množstvo svedectiev vyjadruje paletu emocií – od neistoty cez vinu k bolesti i nádeji a postupne odhaľuje všetky aspekty procesu, ktorý nezačína a nekončí samotnou operáciou. Cestu od zlyhávajúceho, ale svojho srdca k zdravému, avšak cudziemu približuje okrem výpovedí hraná rekonštrukcia príbehu Juliena a Maud, na ktorom vnímame situáciu z perspektívy darcu a jeho rodiny, tak aj príjemcu. Dokument tiež oboznamuje diváka prostredníctvom archívnych záberov s historickým kontextom a s fungovaním srdcovocievneho systému ilustrovaného CGI vizualizáciami. Postupy fikčného, ako aj non-fikčného filmu slúžia jedinému cieľu – podať komplexný obraz problematiky záchrany života jedného na úkor smrti druhého.