Přírodní historie smíchu

Ročník AFO 2013
Režie Jacques Mitsch
Český název Přírodní historie smíchu
Anglický název A natural history of laughter
Rok výroby 2011
Délka filmu 52 min.
Webové stránky http://altomedia.com/html/documentaries/laughter.htm
Scénář Jacques Mitsch, Gabriel Turkieh, Benoit Grison
Kamera Florian Bouchet, Mathias Touzeris
Hudba Gilles Carles
Smiech zbližuje, reprezentuje, socializuje, smiech jednoducho nepominie. Poznávanie ľudstva je takmer bez hraníc, a tak pokračuje v analýzach komunikačných prejavov. Vedu o zábave začali už antickí filozofi ako Platón a Aristoteles, avšak vždy bola v úzadí pre jej „nepodstatnosť“. V dnešnej dobe predstavuje paralelné štúdie s Darwinovou evolúciou alebo objavy nových metód liečenia psychických chorôb. Dokument Přírodní historie smíchu približuje túto tematiku pomocou štyroch vedcov, ktorí sa na štúdiách smiechu veľmi prakticky podieľajú. Cez neurobiológiu až po etológiu, štúdium správania zvierat, nám reflektujú svoje poznatky na základe porovnávania výrazov komunikácie zvierat a ľudí, prevažne detí, ktorých mimika a gestá sú priam identické. História smiechu je nezachovateľná, predsa len zo sociologických výskumov vieme, že tak ako na šteklenie aj na smiech treba dvoch, že tiché deti sa ťažšie smejú v dospelosti a muži prirodzene dominujú  v rozosmievaní žien. Rozkódovanie smiechu ponúka mnoho interpretácii, od vyjadrenia rešpektu až k pocitu dôvery. Tak prirodzená komunikácia pozitívnou cestou predstavuje jeden z kľúčových prvkov vo vývineľudstva a jeho samotnej existencie.