Úprava filmů a televizních pořadů pro neslyšící

Ročník AFO 2011
Český název Úprava filmů a televizních pořadů pro neslyšící
host: Věra Strnadová Věru Strnadovou zná v Čechách téměř každý neslyšící. Využila své zkušenosti s úplnou ztrátou sluchu a začala se této problematice věnovat. Podílela se na založení České unie neslyšících a na vzniku časopisu Unie. Byla předsedkyní ASNEP a také předsedkyní Komory sluchově postižených při Národní radě zdravotně postižených v ČR. Od roku 2003 se věnuje práci v oblasti skrytých titulků jako předsedkyně Komise pro skryté titulky při ASNEP. Kromě mnoha článků, několika skript a příspěvků do sborníků je autorkou několika knih např. Jaké je to neslyšet, Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění, Problematika tvorby skrytých titulků k předtočeným pořadům. Věra Strnadová seznámí návštěvníky AFO s úpravou filmového obrazu pro neslyšící osoby, a to formou ukázek z filmů, prezentací dobrých a špatných příkladů titulkování. Strnadová seznámí diváky také s možnosti zprostředkování zvuku ve filmech pro osoby, které jsou o tuto filmovou složku připraveni. Kromě toho se diváci dozvědí, že skryté titulky mají mnohem více úkolů než pouze zprostředkovat obsah dialogu a že i při promluvách je nutno zachytit více než jen jejich obsah. Po přednášce bude následovat diskuze. Věra Strnadová is a well known figure in the Czech deaf community. After her total loss of hearing she devoted herself to the problems of the deaf. She took part in the founding of the Czech Union of the Deaf and helped to launch its journal. She has presided over the ASNEP (Association of Organizations of the Deaf, Hard of Hearing and Their Friends) and the Board of the Deaf and Hard of Hearing of the Czech National Disability Council. Since 2003 she has been Head of the Committee for Subtitles for Deaf People. In addition to many articles, lecture notes and contributions to anthologies, she is the author of several books, among which are Jaké je to neslyšet („What Is It Like To Be Deaf?“), Hádej co říkám aneb Odezírání je nejisté umění („Guess What I Am Saying or Speechreading Is an Uncertain Art“)  and Problematika tvorby skrytých titulků k předtočeným pořadům („Subtitles for the Deaf in Ready-Made TV Programmes“). Věra Strnadová will introduce the audience to the various ways of adapting film images for deaf people. She will compare good and bad examples of subtitles, comment on excerpts from different films and explain how sound can be mediated for the deaf.  It will be shown that subtitles can communicate much more than mere dialogue. A discussion will follow the lecture.