Urban Exploration + Maskovaní muži

Ročník AFO 2016
Český název Urban Exploration + Maskovaní muži
Anglický název Urban Exploration + Masked men
Rok výroby -
Délka filmu 100 min.
Maskovaní muži Pod pseudonymem DiverZant se skrývá fotograf a urbexer, jeden z nejznámějších nadšenců fenoménu urbex v Čechách. Zájem o fotografii skloubil s průzkumem moderních ruin. Jeho fotky posloužily k vydání už dvou obrazových publikací o opuštěných místech. DiverZant, který za chátrajícími budovami neváhá cestovat stovky kilometrů, bude mluvit o nebezpečích, která na člověka čekají na střechách ztrouchnivělých továren, o konfliktech se zákonem i nezákonnými obyvateli prostorů i o tom, jak se opuštěná místa Čech liší od těch v západní Evropě. DiverZant je také protagonistou filmu Urbex v Čechách. Arch Vader, který je spjatý s webovou stránkou Archwars, ironicky i s nadsázkou komentuje dění na poli české architektury. Poukazuje na paskvily vzniklé necitlivými rekonstrukcemi i na otřesné novostavby, o jejichž autorech a jejich estetickém cítění si myslí své. Bude průvodcem po architektuře sice doposud neztrouchnivělé, ale jen stěží lahodící oku.     Urban exploration Fenomén průzkumu moderních ruin neboli urbex (urban exploration) přitahuje stále více pozornosti i zde v Čechách. Nadšenci, vázáni nepsanými pravidly celosvětové komunity, pronikají s fotoaparáty do míst veřejnosti běžně nepřístupných a dokumentují zánik budov, které většinou nelákají pozornost nikoho jiného: staré továrny, nemocnice, polorozpadlé vily, zavřená divadla, kanalizace. Místa, která přímo před lidskými zraky upadají do zapomnění a zarůstají plevelem. Jednou z vůdčích osob české urbex scény je DiverZant, který krásu rozpadu přibližuje internetu od roku 2010. On ani další průzkumníci své objevy většinou nelokalizují, takže zájemcům nezbývá než sledovat Facebook Urbex.cz, pořídit si některou z nedávno vydaných knih fotografií, podívat se na krátké dokumenty Urbex v Čechách či Urbex trip Skandinávie nebo se vypravit přímo do terénu.