Útěky do budoucnosti

Ročník AFO 2017
Český název Útěky do budoucnosti
Anglický název Running into the Future
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Východní Slovensko je region plný protikladů. Na jedné straně je světem majoritních obyvatel se standardním životním stylem, na straně druhé světem romských osad charakteristickým především rozsáhlou chudobou. Přechod mezi těmito světy je velice obtížný. Východní Slovensko je tak jakousi laboratoří, v níž dohadování se o hranicích těchto světů na lokální úrovni dobře ukazuje procesy utváření a zpochybňování hranic světů, které probíhají na úrovni globální. V příspěvku budou představeny základní principy příbuzenství obyvatel romských osad, jak se podílejí na vymezení individuálních, genderových a dalších skupinových identit včetně obtíží, které se objevují, když se příslušní aktéři rozhodnou svět romských osad opustit. Důsledky takového rozhodnutí mohou být velmi riskantní situující tyto útěkáře do pomyslných mezisvětů vyplněných celoživotní beznadějí. Na základě těchto příkladů budou diskutovány obecnější problémy spojené především s multikulturalizmem, etnicitou a nacionalizmem.