V.Ř.E.D.

Ročník AFO 2011
Český název V.Ř.E.D.
Letos po sedmé proběhne přehlídka filmů studentů Univerzity Palackého V.Ř.E.D. 2011. Cílem přehlídky je nabídnout olomouckým studentům možnost prezentovat filmy před veřejností, čelit kritice odborné poroty a diskutovat s diváky. Porota vybere nejlepší z přihlášených filmů, které budou moci diváci zhlédnout na slavnostním večeru. V porotě letos zasedne po roční pauze pedagog KDFMS Luboš Ptáček, šéfredaktor filmového online časopisu 25fps.cz Milan Hain a z řad studentů fotografka Kristýna Erbenová, vedoucí filmového klubu Pastichefilmz Ondřej Sabol a filmový publicista Jiří Matýsek. Společně budou rozhodovat o vítězi, který získá cenu Oliheň naděje. Oproti minulým ročníkům je v přehlídce volněji nastavený časový limit pro stále produktivnější režiséry. Ke změnám patří i výměna prostředí, z domovského Konviktu do sálu Divadla hudby. Na slavnostním večeru budou mít diváci možnost hlasovat o nejoblíbenější film a obdařit tak vítěze diváckou cenou Olihnička naděje. Nad přehlídkou převzala velkou část záštity Filozofická fakulta Univerzity Palackého, spolu s občanskými sdruženími Pastichefilmz a Divadlem Konvikt. Ceny pro vítěze věnovala agentura Student Agency a jazyková škola Lingua. The 7th exhibition of films by Palacký University students, V.Ř.E.D. 2011, will also take place this year. The aim of the exhibition is to offer Olomouc students the opportunity to present their films to the general public, to face an expert jury’s criticism and to debate with their audience. All the registered films will be projected during the evening ceremony and the jury will select the best. The jury will consist of Luboš Ptáček – the pedagogue of KDFMS who is participating again after a one-year break, Milan Hain – the managing editor of the online magazine about films called 25fps.cz, Kristýna Erbenová – a photographer representing students, Ondřej Sabol – the head of film club Pastichefilmz and Jiří Matýsek - a film publicist. They will collectively decide on the winner. In comparison with recent years, rules on the length of the productions have been relaxed to encourage the more productive directors. Another change is the move from Konvikt to the hall of the Music Theatre. During the evening ceremony the audience will have the opportunity to vote for the best film and thus award the winner with the Audience Award. The festival will be held partly under the aegis of the Philosophical Faculty of Palacký University and of the  Konvikt Theatre. The prizes were dedicated by the Student Agency and the language school Lingua.