Ve víru Wichterleho

Ročník AFO 2011
Český název Ve víru Wichterleho
Host: Kamil Wichterle Většina diváků zná jméno Otty Wichterleho ve spojení s vynálezem kontaktních čoček. Profesní i osobní život jednoho z nejznámějších českých vědců byl ovšem nepoměrně bohatší. Až schopnosti projevené během studií, kariéra v Baťových závodech a odvaha během okupace prozradily mimořádnou osobnost. Jeho hvězda začala stoupat v padesátých letech, kdy rozpracovával nápady na polymerové látky a jejich využití. Vedle umělého vlákna tak vznikala technologie odstředivého odlévání kontaktních čoček, která měla v následujícím desetiletí ovládnout celý svět. Wichterle se ukázal být brilantním vědcem, ale i hbitým obchodníkem, jemuž jen zdejší režim zabránil v účasti na miliardových obchodech. Jeho renomé vedlo k plnění předních funkcí ve vědeckém světě, ale i k výraznému angažmá v politice během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Ani normalizace nedokázala eliminovat energii, kterou předával všemi směry. Střihový blok dokumentů čerpá jak z unikátních záběrů ze šedesátých let, tak ze vzpomínek spolupracovníků, rodinných příslušníků a obchodních partnerů. Souhrn ukázek bude komentován jeho synem, předním českým chemikem a pokračovatelem v rodinné tradici Kamilem Wichterlem. Most people know Otto Wichterle’s name in connection with the invention of contact lenses. However, the professional as well as personal life of one of the most famous Czech scientists was far richer. The abilities demonstrated during his studies, his career at the Baťa factory and his courage during the occupation, proved him to be an extraordinary personage. His star began to rise in the 1950s when he was developing ideas about polymer substances and their uses. It was not only artificial fibre that was developed, but also the technology of the centrifugal casting of contact lenses, which would be known worldwide in the following decade. Wichterle proved to be a brilliant scientist and an agile businessman. It was only the communist regime that prevented him from taking part in deals worth billions. His prestige brought him prominent positions within the scientific world and a strong engagement in political life during the Prague Spring and the occupation by Warsaw Pact troops. Not even normalization could dim the energy that emanated from him in all directions. This section of compiled documentary films derives its material from unique scenes of the 1960s as well as from the memories of colleagues, family members and business partners. His son Kamil Wichterle, a prominent Czech chemist and upholder of family tradition, will comment on the selection of previews.