Radomír Eliáš: Virtuální a rozšířená realita

Ročník AFO 2017
Český název Radomír Eliáš: Virtuální a rozšířená realita
Anglický název Radomír Eliáš: Virtual and Augmented Reality21th Century
Rok výroby 2017
Délka filmu 120 min.
Přednáška olomouckého vývojáře Radomíra Eliáše představí průlomové technologie 21. století, kterými jsou virtuální a rozšířená neboli augmentovaná realita. Tyto původně herní platformy si v současnosti nacházejí stále širší uplatnění i mimo zábavní průmysl. Medicína, vzdělávání a armáda – to je jen několik oblastí, které virtuální a rozšířená realita pomáhají rychlým tempem rozvíjet, a to zcela novým směrem. Tyto technologie však mohou přinést i mnohá rizika. Úžasný nástroj simulující reálný svět může způsobit závislost, vést k životu v izolaci a mít tak velký vliv na psychiku jednotlivce i fungování společnosti jako celku. Jaký je mezi oněmi technologiemi rozdíl a jaké jsou další možnosti jejich využití? Jsou si vzájemně konkurencí či se jejich přístup radikálně liší? Která z technologií zaujme větší prostor v naší společnosti a jak tato nová společnost především v oblasti průmyslu bude vypadat?