Vizualizace matematiky

Ročník AFO 2013
Režie rezie-Math visualization
Český název Vizualizace matematiky
Anglický název Visualizing Mathematics
Matematika je často chápána jako nepřístupná oblast suchých kalkulací, abstraktních symbolů a technik, která je přístupná pouze elitnímu kruhu akademiků. Tento názor je nejen neúplný, ale i nesprávný a škodlivý jak pro matematiky, kteří by chtěli, aby jejich oboru lidé rozuměli, tak pro laiky, kteří by si zasloužili lépe poznat krásu, sílu a dobrodružství matematiky. Matematika a vizualita jsou vzájemně provázány již několik tisíciletí. Geometrie byla zásadní pro matematiky antického Řecka a zůstává stěžejní i v současných aplikacích v počítačové grafice a vizualizaci dat. Výtvarní umělci s matematikou pracovali po staletí a zobrazovali ji v malířství, sochařství, architektuře i jiných médiích. Matematika naopak upozorňuje na možná omezení v umění – existuje např. pouze 17 variant tapetových vzorů. Stejně podstatný je i způsob, jakým vizualizace v různých formách včetně filmu osvětluje matematiku. Vizualizace nemá v matematice pouze úlohu ilustrativní, ale dotýká se samotného jádra této disciplíny. Matematika je ve své podstatě věda o vidění a chápání vzorů a struktur ve všech jejich podobách.