Nerušené ticho

Ročník AFO 2011
Režie Oded Adomi Leshem
Český název Nerušené ticho
Anglický název Voices from El-Sayed
Rok výroby 2009
Délka filmu 74 min.
Kamera Daniel Kedem
Hudba Gil Toren
V beduínské vesnici El-Sayed žije 3000 obyvatel, 125 z nich je neslyšících. Téměř každá rodina čítá alespoň jednoho neslyšícího člena a všichni obyvatelé, i ti slyšící, dokážou komunikovat znakovou řečí. Dalo by se říci, že lidé v této vesnici jsou si díky tomuto společnému údělu velmi blízcí, ale přesto se i zde objevují problémy. Starší lidé komunikují svým vlastním jazykem – el-sayedským beduínským znakovým jazykem, zatímco mladší generace už studovala na školách Izraelský znakový jazyk. Navíc mladí lidé povětšinou umí psát v hebrejštině, kdežto jejich matky znají jen arabštinu. Tím se komunikace mezi členy stává obtížnější. Dalším problémem je názorový rozkol mezi obyvateli, a to především v otázce zavádění kochleárních implantátů u dětí. Mladí lidé totiž na své sluchové postižení nenahlíží vůbec negativně a se zaváděním implantátů nesouhlasí. Přesto se jedna z rodin rozhodla nechat svému nejmladšímu potomkovi tento implantát zavést. Malý Muhammad se tak stal jediným členem vesnice s kochleárním implantátem. Nízká informovanost však zapříčinila značnou deziluzi Muhammadových rodičů, kteří neměli ani tušení, jak složitá bude cesta k prvním slovům.