Putování budoucností

Ročník AFO 2016
Režie Marjolijn Dijkman
Český název Putování budoucností
Anglický název Wandering Through the Future
Rok výroby 2007
Délka filmu 60 min.
Holandská umělkyně Marjolijn Dijkman poskládala tento snímek z úryvků ze 70 populárních filmů, které se svým dějem odehrávají v různě vzdálené budoucnosti. Známé i méně známé fiktivní světy futuristických měst a moderních společenství seřadila chronologicky podle doby, do níž byly situovány. Výsledkem je soubor uměleckých představ o budoucím vývoji lidstva a lze v něm vysledovat i určité trendy. Dijkman upozorňuje např. na to, že jen málo sci-fi filmů natočených v technologicky optimistické době konce 60. a 70. let projektuje své vize do velmi vzdálené budoucnosti a ukazuje vytouženou skutečnost. Současné filmy pak podle ní téměř všechny představují apokalyptické scénáře, které nastanou velice brzy. Jejich autoři předvídají ekologické a biologické pohromy nebo invaze mimozemšťanů, největší důraz pak kladou na krizi technologií.