My máme epilepsii, ale epilepsie nemá nás

Ročník AFO 2016
Český název My máme epilepsii, ale epilepsie nemá nás
Anglický název We Have Epilepsy, But Epilepsy Don't Have Us
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Epilepsie, v historii nazývána prokletím nebo božskou nemocí, je jedna z nejkomplikovanějších nemocí známých lidstvu. Není divu, jedná se o nemoc nejkomplexnějšího lidského orgánu – mozku. Panelová debata, které se zúčastní přední odborníci na léčbu epilepsie, chirurgii a práci s pacienty a vědci zabývající se novými způsoby léčby, ale i kulturním kontextem. Epilepsie je často vnímána jako stigma, něco, o čem se nemluví. Kvůli podobnosti epileptických záchvatů se smrtí a umíráním je epilepsie často také vnímána z pozice prapůvodního strachu a odporu. Všechny tyto postoje jsou však pouze instinktivní, iracionální a ničím nepodložené. Debata proto bude mířit i na zkušenost pacientů a jejich postavení v současné české společnosti. Debata má primární cíl pomoci více otevřít diskuzi o mýty opředené epilepsii v českém prostředí a poskytnout dostatečný informační základ pro návštěvníky, kteří se s epilepsií setkali jen letmo nebo nikdy.   Partnerem tohoto bloku je  Nadační fond NEURON.