Čistá voda, černé zlato

Ročník AFO 2012
Český název Čistá voda, černé zlato
Anglický název White Water, Black Gold
Rok výroby 2011
Délka filmu 65 min.
Webové stránky http://www.whitewaterblackgold.com/
Autor dokumentu David Lavallee se vydává na cestu po proudu řeky Athabasca, aby odhalil Kanadu, tak jak ji neznáme. Ne jako zemi panensky čisté přírody, ale jako jednoho z největších producentů toxického odpadu na světě. Lavalle upozorňuje především na dva problémy, které doprovázejí těžbu ropy z tzv. ropných písků, nacházejících se v provincii Alberta. Prvním je nadměrné plýtvání vodou, jejíž nedostatek může v blízké době kvůli změnám klimatu nastat, druhým je pak znečištění šířící se daleko od ropných písků a rozsáhlých odpadních rybníků skrze vodní toky a půdu. Jedovaté látky se tak dostávají nejen do přírody, ale také na talíře rybářů a lovců, kteří v zasažených oblastech žijí. Jejich boj proti mocným ropným společnostem je však marný, a proto zde i nadále stoupá počet onemocnění rakovinou. K zefektivnění těžby a k účinnému odstranění odpadních látek je třeba hledat nové postupy. Snaha vynaložená na takovéto hledání by ovšem mohla být věnována výzkumu alternativních solárních či větrných energií, které mají podle Lavalleeho potenciál v budoucnu ropu zcela nahradit.