Kdo napsal Bibli?

Ročník AFO 2012
Režie David Wilson Polly Morland
Český název Kdo napsal Bibli?
Anglický název Who Wrote the Bible?
Rok výroby 2004
Délka filmu 103 min.
Webové stránky www.bbc.co.uk
Kamera Vaughan Matthews, Ken Morse
Hudba Fayyaz Virji
Náboženství je jednou z nejvýznamnějších příčin terorismu, válek a diskriminace ve světě a toto nebezpečí často vychází z interpretace svatých knih. Teolog Robert Beckford konfrontuje vybrané pasáže z Bible s archeologickými výzkumy. Je zde prezentováno několik výrazných nepřesností, jež vedou ke zpochybnění autorství u jednotlivých částí Bible. Z poznatků dalších historiků vyplývá, že změny, k nimž ve svatých textech došlo v průběhu staletí, byly provedeny v souladu s dobovými politickými a kulturními požadavky. Nejen samotný fakt, že různé části Bible představují různé pohledy na totožné události, ale i změny v těchto textech, jejich překlad do latiny a později do národních jazyků, to vše mělo pravděpodobně také své politické důvody. Rámec této hlavní linie je doplněn o problematiku vztahů křesťanství a judaismu nebo nároku různých náboženství na město Jeruzalém. Nejzajímavější z těchto přidružených témat je otázka, zda chápat Bibli jako beletrii napsanou lidmi nebo jako text od Boha, který má být nekriticky přijímán. To se zdá být rozhodnuto v momentě, kdy víme, že Bible je dílem desítek autorů, překladatelů a editorů, kteří vycházeli z kulturních a politických postojů své doby.