Zázraky Sluneční soustavy: Mrtvé či živé

Ukázat na ploše jednoho celovečerního filmu vývoj vesmíru a lidské rasy je odvážná tvůrčí volba. Dva odlišní tvůrci pracovali na tomto úkolu mnoho let. Nedlouho po sobě jsme se tak dočkali dvou ambiciózních a silně autorských filmů s podobnou uměleckou koncepcí - Cesta času (Voyage of Time: Life's Journey, 2016) Terrence Malicka a Foton (Photon, 2017) polského umělce Normana Leta.

Britský fyzik Brian Cox se vrací na televizní obrazovky a filmová plátna v minisérii Zázraky Sluneční soustavy, aby diváky a divačky přesvědčil o tom, že žijeme ve vesmíru plném fyzikálních souvislostí. Co platí pro život na Zemi, platí v různých obměnách také na dalších planetách Sluneční soustavy. V pořadí čtvrtý díl minisérie nazvaný „Mrtvé či živé?“ odhaluje souvislosti mezi vznikem života na Zemi a neexistencí života na ostatních planetách naší soustavy. Co je pro jedno místo životadárným elementem, může být pro jiné smrtícím faktorem. A pokud jste doposud žili v přesvědčení, že Země je od okolního vesmíru izolovaná a nezávislá na chodu neviditelných vesmírných sil, pak vás Brian Cox rychle vyvede z omylu. Ideální pozice Země umožňuje vznik deště, který tu chrání a obnovuje život, deště, který kvůli nepříznivé pozici planety na Venuši ani neexistuje. Gravitační síla Jupitera pro změnu chrání Zemi před ničivými asteroidy, stejně jako je může doslova katapultovat zpět na Zemi a způsobit biblický armagedon. Vesmír je totiž propletenou sítí příčin a následků, které se navzájem ovlivňují.