Workshop „Vyvracení mýtů o GMO“

Ročník AFO 2016
Český název Workshop „Vyvracení mýtů o GMO“
Anglický název Workshop “Debunking Myths of GMO”
Rok výroby -
Délka filmu 120 min.
V souvislosti s genetickými modifikacemi existuje mnoho protichůdných informací a pro laickou veřejnost je obtížné se v nich orientovat. Jsou informace o škodlivosti GMO vědecky podložené, nebo jsou to jen pověry? Postmoderní doba a snadná komunikace pomocí sociálních médií vytvářejí podmínky pro rychlé a celosvětové šíření různých mýtů a polopravd. Jak zajistit dostatek ověřených informací o GMO a jak přesvědčit veřejnost, aby nesedala na lep různým kampaním proti genetickým úpravám, které mohou mít skryté cíle a laickou veřejnost jen zneuží- vají ve svůj prospěch? O těchto a dalších otázkách souvisejících s pravdivým informováním o GMO a bojem proti pověrám o nich šířeným budou s veřejností diskutovat respektovaní odborníci. Workshop bude moderovat Michael Londesborough, český vědec britského původu a známý popularizátor vědy.   Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a výzkumného programu „Potraviny pro budoucnost“ Strategie Akademie věd ČR a Ústavu experimentální botaniky AV ČR