Workshop mikroskopické fotografie 2

Ročník AFO 2013
Režie rezie-Workshop mikroskopické fotografie 2
Český název Workshop mikroskopické fotografie 2
Anglický název Microscopic photography workshop 2
Vznik vědecké fotografie může připomínat vývoj atomové zbraně, stejně jako dětskou hru na pískovišti. Ať už se však zvolí jakákoliv metoda, cílem celého snažení je vždy zachytit realitu tak, aby co nejjednodušeji a nejnázorněji vyprávěla příběh, který chceme sdělit. Nejde přitom vůbec o to, aby to, co na fotografii bude vidět, vypadalo stejně jako ve skutečnosti. V rámci tohoto krátkého workshopu uvidíte (a částečně si i sami vyzkoušíte), jak např. fotografovat zajímavý objekt v normálním světle i ve fluorescenci a následně tyto dvě fotografie spojit v jednu. Ukážeme si také, jak nafotografovat jeden trojrozměrný objekt v desítkách různých rovin ostrosti a ty pak spojit v jeden plně zaostřený snímek. Závěrem se dostaneme k fotografiím z elektronového mikroskopu a jejich počítačovému zpracování. Workshop povede Petr Jan Juračka z Přírodovědecké fakulty UK, kterého všechny tyto techniky nesmírně baví.