Mladí vědci UP powered by Pecha Kucha

Ročník AFO 2016
Český název Mladí vědci UP powered by Pecha Kucha
Anglický název Young Scientists of PU powered by Pecha Kucha
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Základní výzkum struktury protonu ve švýcarském CERNu, problematika genetických příčin neurologických onemocnění na excelentních pracovištích v Dánsku, tvorba česko-čínského technického slovníku, studium podmínek pro optimální růst rostlin v Bonnu nebo aplikace metodiky Stanfordské univerzity v oblasti práce s předčasně narozenými dětmi. To jsou vybrané příklady z jedenácti studentských projektů, které podpořil loni založený Nadační fond UP. Jeho posláním je kromě podpory excelentní juniorské vědy a umění s mezinárodním přesahem a významným přínosem pro společnost také podpora prezentačních a popularizačních kompetencí mladých vědců. V rámci sekce tak mají podpoření studenti příležitost představit své projekty, a to v divácky atraktivním formátu PechaKucha. Studenti na ploše 6 minut a 40 sekund vysvětlí obsah projektů s ohledem na jejich přínos pro obor, mateřskou alma mater a celou společnost.