Zdeněk Burian – Umělcova vize pravěku

Ročník AFO 2015
Český název Zdeněk Burian – Umělcova vize pravěku
Anglický název Zdenek Burian – Artist’s Vision of Prehistory
Délka filmu 45 min.
Na tento rok připadá 110. výročí narození Zdeňka Buriana, malíře a ilustrátora s výjimečným smyslem pro vnímání přírodních jevů a touhou pro pochopení dávných dob. V roce 1981 začal režisér Aleš Lowák natáčet s Burianem dokumentární film, v jehož průběhu malíř nečekaně zemřel. Snímek nabízí pohled na Burianovu tvorbu a vědeckou přípravu, která vzniku výtvarných děl předcházela. Jeho dílo, jež v sobě snoubí vědecké poznatky a umělecký talent, můžeme řadit do proudu imaginativního realismu. Před samotnou malbou věnoval Burian mnoho času technické přípravě a obrazy nejdříve skicoval v detailech. Poznatky konzultoval s významnými paleontology a kompozice byly promýšleny také vědci z oborů, jako jsou zoologie, geologie nebo anatomie. Malířskými rekonstrukcemi vyhynulých živočichů, rostlin a pravěkých lidí přispěl jedinečně k popularizaci paleontologie po celém světě. Součástí projekce bude poté přednáška „burianologa“ Rostislava Walicy na téma Zdeněk Burian – Umělcova vize pravěku.