Ženy ve vědě

Ročník AFO 2011
Český název Ženy ve vědě
Hosté: Rychterová, Roithová, Pachmannová, Smolová, Opatrná, Opatrný,  Linková, Kopicová, Hanáková, Červinková   V letošním roce uplyne sto let od doby, kdy Marie Curie-Sklodowska získala Nobelovu cenu za chemii. Tuto významnou vědkyni netřeba představovat, její jméno se stalo pojmem a je nerozlučně spjato s moderní vědou. Známe ale nějaká další ženská jména, která by podobně významně zasáhla do chodu vědy? Znamená to, že žádné další významné objevy už z pracoven a laboratoří žen nevyšly, že se na průlomových objevech ženy nepodílejí? Od doby, kdy Marie Curie Sklodowska jako první žena zahájila studium na Fakultě fyziky pařížské Sorbonny, se v některých ohledech situace změnila. Podíl mužů a žen na vysokých školách se vyrovnal, ale vyšší posty stále obsazují spíše muži. Dnes působí v českém akademickém prostředí pětina docentek a necelých 13% profesorek. V rozhodovacích pozicích ve vědě je zastoupení žen ještě menší - asi 10%. V panelové diskusi budeme hovořit s předními českými vědkyněmi, které budou zastupovat jak nejrůznější obory vědeckého zkoumání, tak i různé generace žen ve vědě. Řeč bude jak o významných vědeckých výstupech, tak o každodennosti vědecké práce. S jakými milníky se setkávají vědkyně na cestě akademickou dráhou? Jak se jim daří kombinování profesního a osobního života?