Změna klimatu - fikce nebo skutečnost?

Ročník AFO: 2013
Režie: rezie-Změna klimatu - fikce nebo skutečnost?
Český název: Změna klimatu - fikce nebo skutečnost?
Anglický název: Climate Change - Fiction or Fact?
Rok výroby:
Délka filmu: 45
Webové stránky:

V návaznosti na tři různé filmy o globálním oteplování, promítané během AFO, se přednášející pokusí shrnout současné vědecké poznatky o změnách klimatu a již prokázané či velmi pravděpodobné příčiny, které k nim vedou. Posluchači se rovněž blíže seznámí jak se způsoby odhadů změn, které můžeme očekávat v nejbližších desetiletích, tak i s příčinami některých, stále přetrvávajících nejistot, které jsou s odhady spojeny. Spolu s nastíněním možných řešení, jak většinou nepříznivým důsledkům současných i budoucích změn předcházet, se dotkneme i společensko-politických dopadů, které současné diskuze o globálním oteplování často provázejí a které skutečně vědecké poznatky z této oblasti mnohdy diskreditují.