Anomálie / Anomaly

Vášnivý entomolog Vojta popisuje kolaps ekosystému a rychlé vymírání hmyzí říše. Ve voiceoveru se však odehrává jiné drama - konflikt režisérky a kameramanky nad výslednou podobou filmu. Česká krajina se rapidně mění a některé živočišné druhy se nestačí přizpůsobovat rychlým změnám. Pomoct jim má projekt, který se snaží do rizikových lokalit vrátit tradiční způsob hospodaření, a tím simulovat ideální podmínky pro život stovek živočišných a rostlinných druhů. Když se ale ve střižně nad nedokonalým materiálem scházejí hlavní tvůrkyně filmu, vyplouvají na povrch další otázky, které souvisí s nesnadnou úlohou dokumentaristů, jak předat důležité poselství a oslovit potenciální diváky skrze filmové médium.