Arteca – Umění je pro všechny / Arteca – Art is for Everybody

Umění vyvolává emoce a podněcuje k zamyšlení. Vede k úvahám o tom, čím a jak nás autoři uměleckých děl chtěli oslovit. Pochopení autorova záměru nám dovoluje nahlédnout do kontextu vzniku uměleckého díla a do autorova způsobu práce. V našem projektu Arteca jsme se rozhodli dívat se nejen „na umění“, ale rovněž i „do umění“, tedy přímo do uměleckých děl a „za myšlenku“ vyjádřenou v díle. Vnímáme práci umělců ve více dimenzích. Sledujeme, jak umělci pracovali, s jakými materiály se potýkali, jak techniky ovlivňovaly výsledky jejich práce, které dnes všichni obdivujeme. Propojení výzkumu historiků umění a přírodovědců, využití špičkového vybavení, které na UP v Olomouci máme, či vývoj nových metod výzkumu, to vše nám pomáhá proniknout k podstatě uměleckého díla. Přijďte si poslechnout náš fascinující příběh. Rádi se o něj s vámi podělíme.