Best of Life Sciences I: Dnes začíná budoucnost / Best of Life Sciences I: Living in the Future’s Past

My, lidstvo, jsme součástí světa kolem nás a neseme zodpovědnost za současnost i budoucnost planety Země. Jeff Bridges provází dokumentem zkoumajícím lidskou podstatu a ekologické dopady naší existence. Postupně začíná vycházet najevo, jak moc lidská existence a její zásah do přírody škodí životnímu prostředí a způsobuje nenávratné změny. Je těžké lidské počínání hodnotit bez odstupu, když je budoucnost ještě před námi. Stojíme a díváme se, jak příroda chřadne a jak se naše okolí mění před očima. Vizuálně působivý dokument nastavuje zrcadlo celé společnosti a její roli v rámci životního prostředí. Náš osud je v našich rukách, nikoho jiného.