Blok krátkých filmů: Příroda / Block of Screenings: Nature

Příroda a člověk. Dvě silné entity, které se navzájem posouvají až za hranice toho, co dokážou snést. Dokážou oba elementy najít cestu, jak zrození vyrovnat s destrukcí? Život a přírodu festival dlouhodobě reflektuje nejen pro jejich biologický rozměr, ale také pro environmentální a společenské přesahy. První blok soutěže krátkých filmů odhaluje nejen nevšední a nepoznaná zákulisí života organismů, zvířat a rostlin, ale nastavuje nám rovněž zrcadlo, skrze které můžeme reflektovat vlastní existenci.

Zrození, Jan van Ijken, Nizozemsko, 7 min.

Na pokraji: Lori šedý, Akanksha Sood Singh, Indie, 23 min.

Tep, Sarah Forest, Cécile Floucat, Pauline Javelot, Juliette Gales, Thibaut Wambre, Kevin De Garidel, Francie, 7 min.

Čas adaptace, Franck Lenglet, Simon Lacaze, Francie, 13 min.

Natura_Nátura, Karl Vouk, Rakousko, 12 min.

Horská voda z lesa Yunque, Jeremy Monroe, David Herasimtschuk, Portoriko, USA, 16 min.

Věděli jste, že…?, Lynn Kim, USA, 8 min.