Budiž světlo / Let There Be Light

Snímek provází dějinami uvažování o jaderné fúzi a představuje současné projekty, které se ji pokouší uvést do provozu. Kromě řešení na mnohé otázky týkající se budoucnosti lidské společnosti však zároveň mnoho otázek vyvstává. Jak uvést jadernou fúzi do provozu? Které z teoreticky možných provedení je funkční a zároveň ekologicky a ekonomicky výhodné? Jakou mají projekty podporu od států, které je financují? Může zvýšení povědomí o jaderné fúzi pomoci realizovat projekt, jenž by mohl vyřešit světovou energetickou krizi s ohledem na životní prostředí? Rozhovory s vědci jsou prokládány animovanými sekvencemi, které ilustrují dění v minulosti či předvádějí vysvětlované teorie pro lepší porozumění prezentované problematice.