Češi zachraňují: Zoborožce na Filipínách / Czechs Save: Hornbills on Philippines

V dokumentu z cyklu Češi zachraňují se vydáme na ostrov Negros na Filipínách. V městečku Kabankalan tu Pavel Hospodářský vybudoval spolu s místní komunitou záchranné centrum pro ohrožené druhy zvířat. Talarak je domorodý název zoborožce žlutobradého, jednoho z nejohroženějších ptáků na světě, a zároveň název centra, jež se zabývá záchranou ohrožených zvířat. Jeho cílem je zajistit těmto již téměř vyhynulým druhům schopnost přirozeně se množit a žít ve volné přírodě. Apeluje také na místní, kteří se díky vzdělávacím projektům učí o přírodu pečovat. Prostoru kvůli plantážím stále ubývá, a tak je jedním z nejdůležitějších opatření výsadba nových lesů, kde by zvířata v budoucnu nalezla úkryt.