Dobrodružství archeologie: Česká republika – Jedno velké naleziště / The Adventures of Archaeology: Czech Republic – The Great Archaeological Site

V České republice sotva můžete udělat krok, aniž byste nešlápli na kus historie. Pozůstatky z dávných dob se často skrývají na těch nejnevinnějších místech. Většina lidí se pravděpodobně příliš nezaobírá myšlenkou, co leží hluboko pod jejich domem, zahradou či polem. Někteří to však tuší a vyrážejí do svého okolí s detektorem kovů a vzpomínkou na dětský sen o kariéře archeologa. To, co zprvu vypadalo jako les, je najednou pohřebiště, ze sousedova dvorku se pomalu stává tisícileté sídliště, centrum Prahy skrývá miliony pokladů... Na to, jak malá jsme země, skrýváme skutečně impozantní množství historie. A právě o tom je pátý díl seriálu ČT, kterým provází Petr Horký.