Dobrodružství archeologie: Egypt – Kolaps civilizací / The Adventures of Archaeology: Egypt – The Collapse of Civilisations

Českým egyptologům je připsána řada významných objevů. Za dalším z nich se vydává režisér Petr Horký, který sleduje práci archeologů pod vedením prof. Miroslava Bárty na nalezišti u egyptského Abúsíru. Česká expedice se vydává do Egypta každý rok. Epizoda z dokumentárního cyklu Dobrodružství archeologie ukazuje její každodenní činnost při odkrývání nově objevené kaple a zdůrazňuje význam oboru české archeologie. Práce na vykopávkách však není pouhou cestou do historie. Jak naznačují roky bádání Miroslava Bárty, mezi starou egyptskou civilizací a současnou moderní společností lze najít mnoho podobností. Jde nejen o paralely v jejím fungování a rozvoji, ale i o skutečnosti, které předcházely jejímu kolapsu.