Donna Haraway: Vyprávěním za záchranu Země / Donna Haraway: Story Telling For Earthly Survival

Donna Haraway patří k nejznámějším feministickým myslitelkám současnosti. Fabrizio Terranova jí vzdává hold v netypickém dokumentu plném filozofických konverzací a podmanivých vizualizací. Málokterá žena se do dějin filozofie zapsala takovým způsobem jako Donna Haraway. Autorka Manifestu kyborgů, historička vědy, bioložka, jedna z nejvýraznějších feministek 20. století a v neposlední řadě také významná filozofka se v osobitém dokumentu Fabrizia Terranovy zamýšlí nad celou řadou témat, která propojují lidskou existenci, přírodu a naši planetu. Mírně provokativně působí její úvahy například o tom, co by pro současné vědecké myšlení znamenalo oprostit se od víry v objektivní poznání.