Equus: Příběh koně – Původ / Equus: Story of the Horse – Origins

Jejich velikost, síla, rychlost a inteligence je pro nás fascinující již několik generací. Co mezi nimi a člověkem zapříčinilo tak vřelý vztah? Po zhlédnutí tohoto snímku budete mít ke koním blíž než kdy dřív. V dokumentu Equus: Příběh koně kanadské televize CBC se spolu s antropologem a milovníkem koní Niobem Thompsonem vydáváme na cestu napříč kontinenty. Snímek pracující s 3D animacemi mapuje vývoj koní, který započal již před 45 miliony let. Thompson se však zabývá také jejich fyziologickými predispozicemi k rychlosti a schopnosti přežít ve volné přírodě, jejich kapacitou mysli a především tím, co způsobilo, že tato dříve divoká zvířata bylo možné domestikovat a mohla se tak stát součástí našeho běžného života.