Historická trilogie Adély Babanové / Historical Trilogy by Adéla Babanová

Režisérka Adéla Babanová pracuje s postupy rozhlasových, televizních a filmových žánrů. Od roku 2010 vytváří inscenované „dokumenty“ a fabuluje kauzy s reálným základem. Babanová svými „historickými“ snímky dokazuje, že lze uchopit lokální historii a nechat ji pomocí filmového jazyka rezonovat se současnými tématy. V Návratu do Adriaportu rozvíjí futuristické vize přístupu vnitrozemského státu k moři pomocí uměle vybudovaného tunelu. Ve filmu Odkud spadla letuška se vrací k osudu jediné přeživší letušky ze srbského letadla, jež se v roce 1974 zřítilo nedaleko Děčína. Film Neptun se dotýká tématu propagandy, informační války a vlivu médií v minulých dekádách i dnes. Projekci uvede Sylva Poláková z NFA.

Návrat do Adriaportu, r. Adéla Babanová, 2013, 13 min.

Odkud spadla letuška, r. Adéla Babanová, 2014, 12 min.

Neptun, r. Adéla Babanová, 2018, 38 min.