Homo Academicus – Josef Jařab / Homo Academicus – Josef Jařab

Josef Jařab se s humorem sobě vlastním ohlíží za svým bohatým nejen univerzitním životem. Na setkání s ním na pozadí významných událostí naší historie vzpomíná také řada významných osobností, které tak dotváří portrét pozoruhodného osudu mimořádné persony v kontextu společenských proměn našeho státu. Na základě řady autentických archivních záběrů a fotografií se Josef Jařab jeví jako nepřehlédnutelný hybatel kulturních i společensko-politických událostí, kterými byly například studentské stávky v roce 1989, udělení čestného doktorátu Václavu Havlovi, setkání a vystoupení s Allenem Ginsbergem, Večerní rozmluvy a mnoho dalších.