Hranice poznání / The Most Unknown

Ve výpravném dokumentu Iana Cheneyho se formou štafety potká devět špičkových vědců z nejrůznějších oborů od mikrobiologie přes psychologii a neurovědu až po astronomii. Co je to čas? Jak začal vesmír? Kolik toho doopravdy víme? Nikdy předtím se neviděli, sdílí však totéž nadšení pro hledání odpovědí na ty nejpalčivější ze všech otázek. Ať už jsou v ponorce na dně oceánu, ve hvězdárně pod noční oblohou či stojí tváří v tvář primátům, nechávají se fascinovat výzkumy svých kolegů. Jde o unikátní filmový experiment, který odhaluje, že i když věnovali své životy posouvání hranic lidského poznání, nezmutovali ve stereotypy pološílených vědců a zůstali lidmi.