Infiltrace: Obchod se zdravím / Infiltration: The Health Business

Nemocný člověk zkouší mnohé, aby se ze svého neblahého stavu dostal. Ztráta důvěry v klasickou medicínu ho může zavést až k jejím alternativním formám, které však pod maskou psychosomatiky můžou skrývat jen škodlivé šarlatánství. V rámci pořadu Infiltrace se štáb Šárky Maixnerové dostal přímo do kolotoče neověřených a necertifikovaných praktik pseudolékařského institutu Aktip. Záběry ze skrytých kamer a konfrontace nahraného materiálu s předními českými lékařskými odborníky ukazují kritický pohled nejen na daný institut, ale i obecné metody, kterými léčitelé udržují své pacienty v zajetí strachu a ochoty platit tisíce korun za léčbu, jejíž účinky jsou přinejmenším diskutabilní.