Jan Kvapil: Zapomenuté osobnosti olomouckého kraje / Jan Kvapil: Forgotten personalities of Olomouc region

V roce 2019 si připomínáme řadu výročí, která jsou spojena s českými dějinami. V přednášce Jana Kvapila se zaměříme na olomoucké osobnosti, které do těchto historických momentů vstoupily. Projekt Paměť národa neziskové společnosti Post Bellum prostřednictvím Jana Kvapila připomene některé postavy, které pocházejí z Olomouckého kraje a svojí aktivitou se zapojily do našich dějin na národní a mezinárodní úrovni. Jedním z takových lidí byl nepochybně např. i Jan Opletal, student, který byl v listopadu 1939 smrtelně zraněn na protinacistické demonstraci. Uctění jeho památky vedlo k uzavření českých vysokých škol a poslání 1 200 studujících do koncentračních táborů.